Smlouvy

Od 1. 1. 2017 jsme připravili nové smlouvy na vodné a stočné pro naši obec.

Velká většina smluv je již vytištěna a odevzdali či zaslali jsme je v pátek 30. 12. a v sobotu 31. 12. do Vašich poštovních schránek. Společně se smlouvou jsme Vám zaslali i dopis, ve kterém vysvětlujeme důvody, které nás vedly k tomu, že jsme se rozhodli pro vytvoření nových smluv.

Věříme, že naše důvody pochopíte a budete s námi spolupracovat při podpisu a odevzdání 1 smlouvy zpět k nám.

Víme, že téma podpisu smluv na vodné a stočné je v naší obci poněkud citlivé, ale věřte, že tyto nové smlouvy jsou velmi důležité a pomůžou nám vyřešit problémy, se kterými se nyní potýkáme.

Vše jsme velmi podrobně vysvětlili v dopise, smlouvách i obchodních podmínkách, které máte již nyní pravděpodobně k dispozici.

Vám, kteří máte trvalé bydliště v naší obci, jsme smlouvy osobně hodili do poštovní schránky, abychom ušetřili za poštovné. Těm, kteří mají trvalé bydliště či korespondenční adresu jinde, jsme smlouvy zaslali Českou poštou.

Původní smlouvy pozbývají platnosti ke dni 31. 12. 2016, vše je opět vysvětleno ve smlouvách.

V případě, že budete cokoli potřebovat, obraťte se na nás, viz naše kontakty.

Děkujeme za spolupráci a přeje Vám mnoho zdraví a pohody do nového roku.