Cena vody

Vážení odběratelé,

Kociánov, s. r. o.,  jakožto provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v obci Loučná nad Desnou, oznamuje, že od 1. 1. 2019 schválilo zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou nové ceny vodného a stočného.

  • vodné (úplata za dodávku pitné vody)                     39,98 Kč + 15 % DPH, tj. 45,95 Kč/m3
  • stočné (úplata za odvádění odpadních vod)           45,34 Kč + 15 % DPH, tj. 52,14 Kč/m3

 

V průběhu ledna 2019 budeme vystavovat faktury za vodné a stočné 2018, jedná se o doplatek roku 2018. Proto v těchto fakturách budou ceny, které platily v roce 2018. Ceny vodného a stočného pro rok 2018 byly následující:

  • vodné (do 31.12.2018)                                                  36,13 Kč + 15 % DPH, tj. 41,55 Kč/m3
  • stočné (do 31.12.2018)                                                  42,61 Kč + 15 % DPH, tj. 49,00 Kč/m3

 

Cena stočného v naší obci je závislá na podmínkách Státního fondu životního prostředí, přes který jsme na výstavbu kanalizace čerpali dotaci. Musíme dodržovat podmínky této dotace, jinak nám hrozí velmi vysoké sankce.

Proto každý rok bude nutné cenu stočného zvyšovat, nečiní nám to radost, ale tyto podmínky dotace byly před lety stanoveny a nám nezbývá nic jiného, než je dodržovat.

V obchodních podmínkách se zavazujeme oznámit změnu ceny min. 15 dní předem a zveřejnit ji na našich webových stránkách a na vývěsce obce Loučná nad Desnou (formou zápisu ze zastupitelstva, na kterém byla cena vodného a stočného schválena).

Vzhledem k těmto skutečnostem není cena vodného a stočného přímo uvedena v nových smlouvách, ale dojde-li ke změně, bude Vám tato změna vždy předem oznámena. Děkujeme za pochopení.