Cena vodné a stočné, rok 2018

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou na zasedání obce schválilo dne 14. 12. ceny vodného a stočného na příští rok.

Ceny pro rok 2018:

Cena vodného je stanovena na 36,13 Kč + DPH 15% (5,42 Kč), tj. cena s DPH je 41,55 Kč za m3.

Cena stočného je 42,61 Kč + DPH 15 % (6,39 Kč), tj. cena s DPH je 49,00 Kč za m3.

Cena vodného se v porovnání s rokem 2017 nezměnila.

Cena stočného se zvýšila, je pro nás důležité, abyste Vy občané věděli, proč tomu tak je. Na výstavbu kanalizace jsme čerpali dotaci a jedna z podmínek čerpání této dotace nám určuje i to, jakou musíme nastavit cenu za stočné pro daný rok.

Tato podmínka konkrétně udává, že minimální cena stočného v naší obci musí být ve výši 90 % z ceny, kterou nám stanoví Státní fond životního prostředí.

Až do roku 2024 máme od Státního fondu životního prostředí stanovenu minimální výši stočného v naší obci a k tomuto závazku jsme se upsali při poskytnutí dotace v roce 2013. Tomuto závazku bohužel musíme dostát a proto jsme nuceni každý rok cenu za stočné zvyšovat.

Pokud bychom tuto podmínku nedodrželi, vystavujeme se velkému riziku, hrozí nám vysoká sankce za nedodržení dotace (možnost vracení až 100% dotace). Pochopte prosím, že toto riziko je velmi vysoké a pro naši obec by bylo obrovským finančním problémem, kdybychom měli dotaci či její část vracet.

Jsme tedy nuceni tuto podmínku dodržet a nastavit cenu stočného na dané minimum.

Navíc reálné náklady na provoz vodného a stočného jsou vyšší, než ceny, které účtujeme občanům obce a obec je dokrývá ze svého rozpočtu. Výšku nákladů velmi ovlivňuje zejména rozlehlost naší obce a nízká zalidněnost. Máme velmi dlouhé vodovodní i kanalizační vedení, protože obec je velmi dlouhá, rozlehlá.

 

Děkujeme za pochopení a v případě dotazů nebo potřeby bližšího vysvětlení se na mě obraťte, ráda Vám vše podrobně vysvětlím a ukážu na konkrétních dokumentech. Je pro nás důležité, abyste tomu rozuměli a věděli, proč k navýšení cen za stočné dochází.

Petra Harazímová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *