Úvod

 

Kociánov s. r. o. je obchodní společnost, jejíž 100% vlastníkem je obec Loučná nad Desnou.

Pro naši obec vykonáváme provoz vodovodů a kanalizací, což je naší hlavní činností. Od léta 2017 nabízíme našim občanům i další služby – vývoz jímek a septiků (jednorázové stočné).

Pokud budete cokoli v této oblasti potřebovat, obraťte se na nás s důvěrou.

Petra Harazímová, MBA

jednatelka společnosti

Vážení odběratelé,

Kociánov, s. r. o.,  jakožto provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v obci Loučná nad Desnou, oznamuje, že od 1. 1. 2019 schválilo zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou nové ceny vodného a stočného.

  • vodné (úplata za dodávku pitné vody)                     39,98 Kč + 15 % DPH, tj. 45,95 Kč/m3
  • stočné (úplata za odvádění odpadních vod)           45,34 Kč + 15 % DPH, tj. 52,14 Kč/m3

 

V průběhu ledna 2019 budeme vystavovat faktury za vodné a stočné 2018, jedná se o doplatek roku 2018. Proto v těchto fakturách budou ceny, které platily v roce 2018. Ceny vodného a stočného pro rok 2018 byly následující:

  • vodné (do 31.12.2018)                                                  36,13 Kč + 15 % DPH, tj. 41,55 Kč/m3
  • stočné (do 31.12.2018)                                                  42,61 Kč + 15 % DPH, tj. 49,00 Kč/m3

 

Cena stočného v naší obci je závislá na podmínkách Státního fondu životního prostředí, přes který jsme na výstavbu kanalizace čerpali dotaci. Musíme dodržovat podmínky této dotace, jinak nám hrozí velmi vysoké sankce.

Proto každý rok bude nutné cenu stočného zvyšovat, nečiní nám to radost, ale tyto podmínky dotace byly před lety stanoveny a nám nezbývá nic jiného, než je dodržovat.

V obchodních podmínkách se zavazujeme oznámit změnu ceny min. 15 dní předem a zveřejnit ji na našich webových stránkách a na vývěsce obce Loučná nad Desnou (formou zápisu ze zastupitelstva, na kterém byla cena vodného a stočného schválena).

Vzhledem k těmto skutečnostem není cena vodného a stočného přímo uvedena v nových smlouvách, ale dojde-li ke změně, bude Vám tato změna vždy předem oznámena. Děkujeme za pochopení.

Aktuality

Objednejte si včas vývoz jímek

Objednejte si včas vývoz jímek

Prosíme všechny odběratele, kteří si chtějí objednat vývoz své jímky, aby svoji objednávku učinili v co nejkratším termínu. Blíží se nám zimní období, ve kterém nejsme schopni vývozy zajistit. Proto prosíme všechny, kteří vývoz budou potřebovat, aby si jej u naší společnosti zajistili nejpozději v průběhu měsíce října. Z technických důvodů není možné vyvážet při námraze a sněhu. Další vývozy budou možné opět až na […]

Číst dále...

Cena vodné, stočné pro rok 2019

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou schválilo na veřejném zasedání dne 10. 12. 2018 nové ceny vodného a stočného, které budou platit od 1. ledna 2019. vodné (úplata za dodávku pitné vody)                     39,98 Kč + 15 % DPH, tj. 45,95 Kč/m3 stočné (úplata za odvádění odpadních vod)           45,34 Kč + 15 % DPH, tj. 52,14 Kč/m3 Bohužel jsme nuceni stále navyšovat cenu stočného, díky podmínkám dotace, která nám […]

Číst dále...

Sdělení ke zpětnému výběru stočného před datem 1.1.2015

Vážení občané, s ohledem na množící se počet dotazů na zpětný výběr stočného před 1. 1. 2015 si obec zdvořile dovoluje všem občanům připomenout usnesení zastupitelstva obce Loučná nad Desnou č. 291 ze dne 25.11.2015, kterým zastupitelstvo obce vyslovilo nesouhlas se zpětným výběrem stočného před 01.01.2015. Příslušné usnesení zastupitelstva obce je možné nalézt na webových stránkách obce: http://loucna-nad-desnou.cz/1242-zapis-z-vz-25-11-2015 Z citovaného usnesení vyplývá, že obec nebude z rozhodnutí zastupitelstva […]

Číst dále...

Kociánov s.r.o.
Rejhotice 142
788 11 Loučná nad Desnou

IČO: 26817217


Jednatelka společnosti:

Petra Harazímová, MBA
tel: 603 248 274
e-mail: kocianov.s.r.o@email.cz


Účetní:

Jaroslava Fojtíková
e-mail: ucetni-kocianov@email.cz
číslo účtu: 237733026/0300

 

Smlouvy

Od 1. 1. 2017 jsme připravili nové smlouvy na vodné a stočné pro naši obec.

Velká většina smluv je již vytištěna a odevzdali či zaslali jsme je v pátek 30. 12. a v sobotu 31. 12. do Vašich poštovních schránek. Společně se smlouvou jsme Vám zaslali i dopis, ve kterém vysvětlujeme důvody, které nás vedly k tomu, že jsme se rozhodli pro vytvoření nových smluv.

Věříme, že naše důvody pochopíte a budete s námi spolupracovat při podpisu a odevzdání 1 smlouvy zpět k nám.

Víme, že téma podpisu smluv na vodné a stočné je v naší obci poněkud citlivé, ale věřte, že tyto nové smlouvy jsou velmi důležité a pomůžou nám vyřešit problémy, se kterými se nyní potýkáme.

Vše jsme velmi podrobně vysvětlili v dopise, smlouvách i obchodních podmínkách, které máte již nyní pravděpodobně k dispozici.

Vám, kteří máte trvalé bydliště v naší obci, jsme smlouvy osobně hodili do poštovní schránky, abychom ušetřili za poštovné. Těm, kteří mají trvalé bydliště či korespondenční adresu jinde, jsme smlouvy zaslali Českou poštou.

Původní smlouvy pozbývají platnosti ke dni 31. 12. 2016, vše je opět vysvětleno ve smlouvách.

V případě, že budete cokoli potřebovat, obraťte se na nás, viz naše kontakty.

Děkujeme za spolupráci a přeje Vám mnoho zdraví a pohody do nového roku.